Loading...

Breda Rijkskantoor OV-terminal

Bewaren

Het bestaande bedrijfsverzamelgebouw van architect Koen van Velsen diende te worden ingericht volgens de principes van Het Nieuwe Werken, zoals die voor de Rijksoverheid zijn vastgelegd in FWR (Fysieke Werkomgeving Rijk). De opzet  van het bestaande gebouw als bedrijfsverzamelgebouw vormde een beletsel om een open kantooromgeving te creëren, gericht op verbinding, ontmoeting en contact. Zo werd de kantoorruimte ontsloten via een gesloten, lange, smalle gang. De wanden van deze gang zijn verwijderd, waardoor een open verbinding met de werkvloer is gerealiseerd. Hierdoor is tevens de daglichttoetreding op de werkvloer sterk verbeterd, met een lichte, open en ruimtelijke werkomgeving als resultaat.

Daarnaast was er geen goede, verticale verbinding tussen de vijf verdiepingen. Voor Het Nieuwe Werken is interactie een vereiste, omdat hierin ontmoeting, kennisuitwisseling en samenwerking essentieel zijn. Om in het kantoor meer verticaal verband te scheppen, zijn de derde, vierde en vijfde verdieping met elkaar verbonden dmv een nieuwe vide en een nieuwe trap. De trap stimuleert bovendien beweging en levert energiebesparing op omdat hierdoor de lift minder wordt gebruikt. Door deze ingreep is de ontmoetingsfunctie van het kantoor in het centrum van het gebouw op de derde verdieping komen te liggen, ter plaatse van het multifunctionele werkrestaurant. Het werkrestaurant is dan ook het kloppende hart van het gebouw. De verticale relatie in het gebouw is verder versterkt door het vergadercentrum over de derde, vierde en vijfde verdieping te verdelen.

 

Structuur in open kantooromgeving

Het ontwerp van het inbouwpakket betreft in totaal 690 werkplekken. Bij de indeling van de open kantooromgeving is rekening gehouden met de bestaande structuur van het gebouw. De langgerekte vloervelden worden onderbroken door grote patio’s. Met de verwijdering van de wanden van de gang, zijn de facilitaire blokken die aan de gang lagen op zichzelf komen te liggen. Deze blokken zijn gebruikt als ankerpunten, die structuur geven aan de open werkvloer. De ankerpunten zijn volgens hetzelfde principe opgezet met een pantry, huiskamer, overlegruimte en diverse typen werkplekken. Het indelingsprincipe van ankerpunten geeft de werkvloer een heldere, herkenbare en consistente opzet.

Nationale identiteit

De ankerpunten zijn herkenbaar door hun eigen identiteit, die op de houten kopstukken is uitgewerkt. Hierbij wordt gerefereerd aan Nederlandse bodemstructuren: wad, kreek, duin, etc., die in vilt zijn uitgevoerd. Deze structuren, die kenmerkend zijn voor het Nederlandse landschap, vormen de basis van ons grondgebied in geologisch opzicht. In dit concept van ‘structuur’ ligt tevens de parallel met de Rijksdiensten. Zoals de bodemstructuren de geologische basis van ons grondgebied vormen, zo vormen de Rijksdiensten in bestuurlijk opzicht de infrastructuur van Nederland. Met de verwijzing naar Nederlandse bodemstructuren is dus getracht om het Rijkskantoor een nationale identiteit geven, waardoor het kantoor geschikt is voor gebruik door alle Rijksdiensten. In de vergaderruimten wordt die nationale identiteit verbeeld door schilderijen (stadsgezichten, landschappen en portretten) uit verschillende perioden van de Nederlandse schilderkunst, die op houten panelen zijn geprint.

Beeldkwaliteit

Wat sfeer, materiaal- en kleurgebruik betreft is aansluiting gezocht bij de hoogwaardige kwaliteit van de architectuur van Koen van Velsen, zodat interieur en exterieur één geheel vormen. Het interieur wordt gekenmerkt door terughoudend kleurgebruik, de toepassing van natuurlijke materialen, een stijlvolle uitstraling en hoogwaardige detaillering. Hiermee is een duurzaam interieur tot stand gekomen met een generiek karakter, dat past bij alle Rijksdiensten.

 

Fotografie: Yvonne Lukkenaar

Nieuwe MFA in Haaren