Loading...

Rijkskantoor Belastingdienst

Bewaren

Door het grootschalige gebruik van biobased materialen ontwikkelt de verbouwing van dit rijkskantoor zich tot een uniek project met een duurzaam karakter. Er is in het ontwerp een verbinding gemaakt tussen het werkgebied met het restauratief gebied op de eerste verdieping en de entree op de begane grond. Het vernieuwde interieur heeft een goede akoestiek, een prettig binnenklimaat en een duidelijke identiteit in een veilige omgeving.

Een uniek, biobased project

Terwijl onze interieurarchitecten bezig waren met het ontwerp van de verbouwing werden de plannen gewijzigd. Halverwege de DO-fase besloot Rijksvastgoedbedrijf om dit project te gebruiken als pilot voor de toepassing van biobased materialen. Een prachtige kans! Er werd hierbij voor dit project gekozen, omdat onze ontwerpen zich al kenmerkten door een natuurlijke, duurzame uitstraling. Rijksvastgoedbedrijf wil met deze pilot het gebruik van biobased materialen op de zakelijke markt stimuleren. Door een verandering naar het gebruik van materiaal dat niet alleen een kleinere CO2-voetafdruk achterlaat, maar zelfs CO2 vastlegt, kan de CO2-afdruk in de bouw worden verkleind en de CO2 reductiedoelstellingen worden behaald.

Materiaal

Het idee van biobased bouwen is dat de gebruikte materialen ‘hernieuwbaar’ zijn. Dat wil zeggen dat binnen de levensduur van het materiaal de gebruikte grondstof weer terug groeit. Veel onderdelen van ons ontwerp blijken ook als biobased uitvoerbaar te zijn. We zijn op zoek gegaan naar biobased producten met een zo hoog mogelijk percentage aan biomassa. Producten die 100% biobased zijn vormen namelijk momenteel nog een uitzondering. Het merendeel van de producten bestaat uit 50% tot 70% biomassa.

Een mooi voorbeeld van deze biobased materialen is de snelgroeiende populier. Op de terreinen die Rijkswaterstaat beheert staan veel van deze bomen. Het oogsten van deze bomen en het gebruiken van dit hout past perfect binnen het biobased concept. Zo zijn de bovenfronten en de zijkanten van de bezoekersloketten vervaardigd van dit populierenhout. De wanden van deze loketten zijn vervaardigd van pulp dat is gemaakt van verschillende biobased materialen, zoals duurzaam geoogste Zweedse sparren en pijnbomen, aardappelzetmeel en schillen van citrusvruchten.

Entreegebied

De bestaande hal van het entreegebied is vrij donker. In ons ontwerp zijn de luifel en de oude balie verwijderd, zodat er een strakke, vlakke pui overblijft. Zo valt er meer daglicht binnen en krijgt de bezoeker een goed overzicht. De balie plaatsen we centraal in de ruimte, waardoor de oriëntatie voor de bezoeker en het zicht op de twee entrees (en daarmee de veiligheid) zijn geoptimaliseerd. Op deze wijze is er een verbinding gemaakt door heldere zichtlijnen tussen de balie en de loketten, met daarachter de backoffice en de werkplekken van de Belastingdienst.

Rijksontmoetingsgebied

We wilden het vergadergebied niet alleen upgraden, maar ook laten aansluiten op het restauratief gebied. Hiervoor plaatsten we twee nieuwe vloervelden tussen de loopbruggen op de tweede verdieping. Het vergadercafé voegden we als tweede verdieping toe. Met het lunchcafé en het werkcafé vormt deze samen het totale restauratief gebied: het Rijksontmoetingsgebied. Dit gebied is ingericht op ontmoeting, samenwerking en overleg en speelt daarmee in op de belangrijke rol van ontmoeting binnen Het Nieuwe Werken. Voor afstemming en samenwerking ga je naar kantoor en het Rijksontmoetingsgebied is hiervoor bij de plek bij uitstek.

Het groene hart

Het uitgangspunt was om in het Rijksontmoetingsgebied verschillende soorten plekken te voorzien voor enerzijds samenwerken en overleg en anderzijds aanlanden in alle rust. De nieuwe trap, die een prominent en architectonische element vormt, verbindt het restauratief gebied op de drie verdiepingen met elkaar. Bij het stijg- en daalpunt van de trap ontstaat reuring, de rust is meer gesitueerd naar de voorgevel. De gestoffeerde lage banken en fauteuils faciliteren daar de rust en een langer verblijf. De trap en de hangende planten vormen het nieuwe groene hart van het restauratief gebied. Ze zorgen voor verbinding tussen alle verdieping en heldere zichtlijnen in de totale ruimte.

Akoestiek

In het ontwerp biedt de hoge achterwand met houten latten van de begane grond met de plafonds van het werkcafé en de spreekkamers voldoende oppervlakte voor akoestische absorptie. Doordat we het vloerdeel op de tweede verdieping hebben vergroot, creëren we meer oppervlakte om akoestisch materiaal aan te brengen (onder andere in het plafond). Hier komen ook de houten latten weer terug met akoestische absorptie. De hangende planten vanaf de tweede verdieping, over de balustrade naar de eerste verdieping en de begane grond, vormen een extra buffer voor het breken van het geluid. De vaste beplanting in het interieur zorgt naast het verbeteren van de akoestiek ook voor een verbeterde klimaatregeling en sfeerbeleving.

Afwerking

Omdat hier sprake is van een Rijkskantoor waar ook in de toekomst verschillende Rijksdiensten gebruik van zullen maken, hebben wij gekozen voor een neutrale basissfeer. Daarbij kreeg het interieur van de ontvangsthal andere accenten en een andere kleurstelling dan het restauratief gebied. Het Rijkswapen heeft een prominente plek in de ontvangsthal. De kleuren, texturen en meubilair in het interieur ondersteunen de gekozen thema’s (de nieuwe wereld en rust en reuring). Op de begane grond passen we naturel tinten toe met donkere, blauwgroene tonen. We voegen de groene tonen toe in combinatie met de vaste groenvoorziening.

De trap en de akoestische wanden zijn van populierenhout. De wanden en plafonds zijn opgebouwd uit populieren latten met akoestische voorzieningen. Dit geeft het nieuwe interieur een warme en uitnodigende uitstraling. De kleuren en texturen van de stoffering hebben de gradatie: van donkere tonen en tactielere texturen in de ontvangsthal tot lichtere en fijnere texturen op de tweede verdieping.

Aanbesteding Paleis van Justitie Den Haag