Loading...

Politiebureau Robuust Basisteam IJsselwaarden

Bewaren

De Twee Snoeken heeft het multifunctionele politiebureau voor Robuust Basisteam IJsselwaarden in Velp ontworpen. Een integrale Total Engineeringsopdracht. Omdat de structuur van het bestaande gebouw niet geschikt was voor hergebruik heeft er sloop en nieuwbouw plaatsgevonden. In het nieuwe gebouw wordt, naast een politiekantoor, ook een politiemuseum gerealiseerd.

Het gebouw verrijst te midden van een aantal statige monumentale panden. In het ontwerp is daarom gekozen voor een moderne benadering van de rijke gevelarchitectuur die de klassieke omliggende villa’s typeren. De hiërarchische manier van ordenen met kleinere massa en prachtige gevelprincipes zijn in het ontwerp meegenomen. Daarnaast krijgt het nieuwe politiekantoor net als de omliggende villa’s een prachtig groen voorterrein. Zo ontstaat er een ‘villa in het groen’ die uitstekend in de omgeving past.

Heldere logistiek
In het gebouwontwerp was de logistiek van het team een belangrijk element. Een heldere logistiek met korte looplijnen zorgt in combinatie met een slimme plaatsing van het publieksgebied, arrestantengebied en politiewerkgebied voor functionaliteit en een veilig gevoel. Er wordt een mooie scheiding gerealiseerd tussen deze drie gebieden. Er is daarbij gezorgd voor koppelingen tussen verschillende functies, zodat er korte lijnen ontstaan.

Werken en ontspannen
In de hoek van het L-vormige gebouw ligt een vide. Vanuit deze ontmoetingsplek krijgt het personeel toegang tot het dynamische politiewerkgebied, maar ook naar de verdieping, met briefingruimte, kleedruimtes en het rustige werkgebied. In deze huiskamer wordt koffie gedronken, maar is ook plek om aan te landen. Er kan worden gewerkt op de werkplekken aan de grote ramen en aan de tafel in het midden van de vide. De kantooromgeving wordt ingericht en afgestemd op alle processen van het specifieke team, met een goede mix van werken en ontspannen volgens het Activiteit Gerelateerd Werken.

Functionele buitenruimte

De verkeersbewegingen en parkeerbehoefte zijn optimaal afgestemd op de specifieke behoeften van deze organisatie. Hierbij draait het vooral om veiligheid, privacy en functionaliteit. De parkeerplekken voor de dienstvoertuigen en de toevoer van arrestantenvoertuigen zijn dan ook op het afgesloten binnenterrein gevestigd. Door dit terrein achter een begroeid hekwerk aan de achterzijde van het gebouw te plaatsen, blijft deze omgeving volledig uit het zicht. Hiermee wordt privacy en veiligheid op het buitenterrein gegarandeerd. De voorzijde van het gebouw kan zo een maximaal transparant en uitnodigend karakter behouden.

Toekomstbestendig bouwen
Als gevolg van de steeds verdere digitalisering is de behoefte aan een fysiek politiebureau, met voor ieder een eigen werkplek, kleiner geworden. Het nieuwe gebouw moet dus voorbereid zijn op deze ontwikkeling. Daarom hebben we gekozen voor een structuur die ombouw naar een woongebouw mogelijk maakt. Daarvoor is bijvoorbeeld de lift centraal in het gebouw geplaatst. Ook kan de huidige vide een lichtgewicht verdiepingsvloer krijgen. De terugliggende metselwerkvlakken kunnen worden geamoveerd en worden vervangen door ramen die het nodige daglicht geven. Een ander voorbeeld is de toepassing van galerijen aan het binnenterrein, waaraan in de toekomst woningen kunnen worden gelegd. Door de ligging aan de zuid- en westzijde, functioneert deze bovendien als zonwering. Zo wordt de koelvraag verminderd en zijn er minder (klimaat)installaties nodig. Tegelijkertijd fungeert de galerij als terras, waarop het korps uit het zicht van de openbare ruimte kan ontspannen.

Vidar: werkomgeving 'met de blik naar buiten'