Loading...

Yuverta Leven Lang Ontwikkelen

Bewaren

Onze architecten ontwerpen een gloednieuw, groen en duurzaam schoolgebouw voor Yuverta Leven Lang Ontwikkelen in Roermond. Deze onderwijsinstelling staat voor modern, groen onderwijs, waarbij leerlingen worden opgeleid tot vakmensen met aandacht voor mens, dier en natuur.

Het huidige schoolgebouw is inmiddels veertig jaar oud en past niet meer bij de huidige onderwijsvisie. In samenwerking met Burobol landschapsarchitecten hebben wij een ontwerp gemaakt voor de vervangende nieuwbouw en het onderwijslandschap op de bestaande locatie, gevestigd aan de Jagerstraat. Hierbij is een belangrijk aandachtspunt dat het bestaande onderwijsgebouw zal blijven functioneren tijdens de bouw. De realisatie van het gebouw wordt dan ook in een aantal fases uitgevoerd.

Het onderwijs wordt gehuisvest in een aantal verschillende bouwdelen. Het hoofdgebouw bevindt zich aan de noordzijde van het perceel en volgt de contour van de noordelijk gelegen Jagerstraat. In dit gebouw zijn onder andere de lokalen voor het theorie- en praktijkonderwijs, de kantooromgeving van de onderwijsondersteuning en het bestuursbureau en de pauze- en evenementenruimten gehuisvest. Aan de zuidzijde wordt een bouwdeel gerealiseerd met een sporthal en een loods die onder andere een werkplaats en bestratingsbak voor praktijkvakken huisvest. De gebouwen worden met elkaar verbonden middels een intensief begroeide luifel. Deze vormt een droogloop tussen de bouwdelen, maar dient ook als zonwering aan de zuidzijde van het gebouw. Hiermee wordt de basis gelegd voor een groene en duurzame school. Bij de realisatie van dit bijna energieneutrale gebouw wordt er bovendien gebruik gemaakt van veel beplanting en zonnepanelen. Dankzij het slimme ontwerp kan het schoolgebouw in de toekomst gemakkelijk worden omgebouwd tot een andere bestemming.

Het onderwijsgebouw en –landschap zijn nauw met elkaar verbonden. Het schoolgebouw staat als een paviljoen in het groene landschap. Ook functioneel gezien bestaat er een verbinding tussen het gebouw en het landschap. Onder andere doordat alle praktijklokalen voorzien zijn van deuren die direct grenzen aan het terrein. Het omliggende landschap biedt plek aan diverse onderwijsfaciliteiten, waaronder een amfitheater opstelling, sportvoorzieningen, een dierenweide met verblijf en een loods voor machines en tractoren. In samenwerking met Burobol landschapsarchitecten is het plan nader vormgegeven.

De unieke structuur van het nieuwe schoolgebouw zorgt ervoor dat ieder onderdeel van de organisatie zijn eigen plek krijgt. Yuverta Leven Lang Ontwikkelen is een plek waar verschillende doelgroepen samenkomen, waaronder het VMBO, MBO en bedrijfsopleidingen (BO). De leerlingen en deelnemers variëren dan ook sterk in leeftijd, kennis en ervaring. Het gebouw is zodanig ontworpen dat deze verschillende doelgroepen een eigen thuishaven krijgen. Door ieder onderdeel een duidelijk eigen identiteit te geven, is de ontwikkeling van de leerlingen en deelnemers, van VMBO naar BO, terug te zien in het gebouw.

Vidar: werkomgeving 'met de blik naar buiten'