Loading...

Woningstichting Thuis Eindhoven

Bewaren

Het project ‘Huisvesting Thuis Eindhoven’ is onderdeel van een grootschalige wijkvernieuwing van de buurt rond het Vredesplein. Deze wijkvernieuwing gaat uit van herstructurering. Op de plek naast het Rabobank-gebouw, waar nu een tiental woningen aan de Kronehoefstraat staan, is in het herstructureringsplan ruimte gemaakt voor een woon-werkgebouw van vijf en vier lagen. De locatie ligt aan de noordelijke rondweg van Eindhoven.

Het woonprogramma bestaat uit 49 woningen, het werkprogramma uit een Kantoor voor Thuis (ca 1750 m2) en een Gezondheidscentrum (ca 1130 m2), dat plaats biedt aan een apotheek, een huisartsenpraktijk en een fysiotherapie.

Het complex is opgedeeld in twee hoofdmassa’s. Aan de westzijde vijf lagen en aan de oostzijde een gestapeld bouwblok van respectievelijk twee, drie en vier bouwlagen.

Boven het kantoor van de Thuis zijn drie lagen appartementen gesitueerd. De woningen boven het gezondheidscentrum bestaan grotendeels uit patio-appartementen die trapsgewijs gestapeld zijn in drie lagen.

Onder het totale complex is een tweelaagse parkeergarage aangebracht.

 

Fotografie: Norbert van Onna - Interieurfotografie: Yvonne Lukkenaar

Vidar: werkomgeving 'met de blik naar buiten'