Loading...

Udenhout, Zorgwoning

Bewaren

Deze zorgwoning in Udenhout is het resultaat van een prachtig initiatief van Stichting Samenthuis. Een stichting waarin een aantal ouders zich heeft verenigd om samen een passend ‘thuis’ te creëren voor kinderen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Samenthuis werd in dit proces bijgestaan door stichting SFO, tevens eigenaar van de woning. Middels intensieve dialoog is het plan voor een passende woonvoorziening voor 7 jongvolwassenen met 24-uurs zorg tot stand gekomen.

De Twee Snoeken was gedurende het gehele traject betrokken; vanaf het formuleren van het functioneel en technisch programma van eisen tot en met het architectonisch en technisch ontwerp. De situatie en het programma zijn zorgvuldig bestudeerd en vertaald in een ontwerp dat aansluit op de omgeving en past bij de eindgebruiker.

De bewoner centraal

Bij dit ouderinitiatief ligt de nadruk op ‘liefdevolle zorg die recht uit het hart wordt gegeven’. De toegewijde medewerkers geven aandacht, liefdevolle zorg en geborgenheid. De bewoners van deze zorgwoning staan elk op hun eigen manier midden in de samenleving. Voor iedereen wordt binnen zijn of haar mogelijkheden de sociale omgeving op een natuurlijke manier vergroot. Een belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp van de woning en de toegepaste technieken was dan ook dat medewerkers optimaal gefaciliteerd en ontzorgd zouden worden zodat alle aandacht uit kan gaan naar de bewoners. 

Deze huiselijke zorgwoning, op loopafstand van het centrum van Udenhout, beschikt over alle voorzieningen die nodig zijn voor het comfort van de bewoners. Bij de start van het project zijn de ontwerpers bij alle bewoners thuis geweest om te zien hoe zij wonen en welke wensen en behoeften er bij hen leefden. Er is een ontwerp ontstaan dat aansluit bij hun behoeften, maar ook ruimte biedt aan toekomstige aanpassingen, wanneer wensen, behoeften of de zorgvraag wijzigen. De ouders van de bewoners wilden vooral een comfortabele woning, uiteraard met alle voorzieningen die horen bij goede zorg voor een bijzondere groep bewoners. Doelmatig, functioneel, duurzaam en vooral huiselijk. Een leefomgeving met geborgenheid, waar bewoners, ouders en medewerkers zich gewoon elke dag thuis kunnen voelen.

Een zorgwoning met een speels karakter

De zorgwoning bestaat in de basis uit één grote, open en overzichtelijke ruimte die alle functies met elkaar verbindt en toegang biedt tot de slaapkamers, de keuken en de berging. Door de overige, gesloten ruimten onderling te laten verspringen ontstaan er speelse tussenruimten in de vorm van nissen. Deze nissen zorgen voor extra daglicht in de centrale ruimte en trekken het groen van de tuin als het ware naar binnen. Daarnaast bieden deze nissen een heerlijk geborgen plek voor de bewoners, waarin zij zich alleen of samen terug kunnen trekken. Dankzij de toepassing van daklichten ontstaat er bovendien een prettige, lichte ruimte.

Bij het materiaalgebruik is er gekozen voor een rustige basis met warme houtaccenten. Deze accenten zijn onder andere toegepast in de vloer en het maatwerk van de kasten en de keuken. Subtiele kleuraccenten bieden ook hier een speels karakter en zorgen ervoor dat de omgeving past bij de behoeften van de bewoners. De inrichting is in samenspraak met en op initiatief van de ouders nader ingevuld. Dit heeft ertoe geleid dat we niet alleen een huis, maar ook een echt thuis hebben kunnen realiseren voor zowel de bewoners als hun gezinnen.

In het ontwerp voor het exterieur is er gekozen voor een vriendelijk, tijdloos materialenpalet van lichte baksteen met een luifelrand van beton en grote glazen delen. Ook in de gevel komt het speelse karakter van de woning naar voren. In het baksteenpatroon is er een subtiel verloop in diepte aangebracht, waardoor het een spel aangaat met de ramen. De verspringende bouwdelen worden verbonden door een groot dak met een luifel. De sparingen in het dak corresponderen met groene patio’s, waardoor het groen het gebouw als het ware wordt ingetrokken. De woning opent zich aan de achterzijde met een grote pui met schuifdeur richting de tuin, waar de bewoners en begeleiders heerlijk samen buiten kunnen zitten. De woning fungeert op die manier als een paviljoen in de karakteristieke, groene omgeving van Udenhout.

Een duurzaam en comfortabel gebouw

Bij het ontwerp van de zorgwoning is er veel aandacht besteed aan duurzaam bouwen. De woning is ontworpen met een hoge energie efficiëntie als uitgangspunt, zonder dat het wooncomfort daarbij uit het oog wordt verloren. Voor de energieopwekking is er een groot aantal zonnepanelen op het dak geplaatst. Er is een warmtepomp geplaatst voor zowel de ruimteverwarming als het warmtapwater. De vloerverwarming functioneert in deze zorgwoning als de basisverwarming en zorgt voor een aangename basistemperatuur. Regenwater wordt niet afgevoerd naar het riool, maar opgeslagen in infiltratiebuffers. Vanuit deze buffers kan het opgevangen water geleidelijk in de bodem infiltreren.

Al snel was duidelijk dat de akoestiek in de woning een belangrijke bijdrage moest leveren aan het prettige binnenklimaat dat werd nagestreefd. Daarom is er in de zorgwoning een akoestisch gestuukt klimaatplafond toegepast. Dit plafond zorgt voor een goede akoestiek via geluidsabsorptie. Harde geluiden en holle klanken worden als het ware “opgezogen” door het plafond. Het grote voordeel van deze klimaatplafonds is dat er in de zomer constant geheel geruisloos een aangename koelte wordt gegenereerd. Dat past goed in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, waarbij een prikkelarme omgeving en stabiliteit belangrijke factoren zijn in het dagelijkse leven.

Vidar: werkomgeving 'met de blik naar buiten'