Loading...

Sporthal Elzenhagen, Amsterdam

Bewaren

In Amsterdam-Noord verschijnt de nieuwe woonwijk Elzenhagen. Een groene stedelijke buurt met ruimte voor 1.800 woningen en verschillende sport- en onderwijsvoorzieningen. Dit is onze studie voor de nieuwbouw van Sporthal Elzenhagen-Zuid.

Vorm en functie

De vorm van de sporthal wordt grotendeels bepaald door de drie sportzalen. Om deze stringente vorm meer aantrekkingskracht te geven, maken we groene buitenruimten in het verlengde van de toeschouwerszone. Ze zorgen voor geleding in de gevel en laten het gebouw aansluiten op die omgeving. Ronde hoekaccenten geven richting aan de nieuwe as tussen de gebouwen en de hoofdentree. Het volume krijgt hierdoor een vriendelijk karakter, met een knipoog naar de Amsterdamse school. De plint van het gebouw is maximaal transparant uitgevoerd, om op maaiveldniveau interactie tussen binnen en buiten te stimuleren.

Als basismateriaal voor de sporthal kiezen we baksteen. Dit ambachtelijke materiaal met een ingetogen karakter zorgt voor aansluiting bij de omliggende bebouwing. In het metselwerk accentueren we de verticale richting, we creëren differentiatie en structuur en geven het gebouw een eigentijdse uitstraling. In de gevel worden ook accenten aangebracht met hout en groene elementen. Door open, gesloten en semi-gesloten geveldelen met elkaar af te wisselen ontstaat met het vormenspel een aantrekkelijke interactieve gevel, terwijl ook de functie van het gebouw zichtbaar wordt.

Oriëntatie

In het bestemmingsplan staan twee gescheiden functionerende gebouwen op een kavel: een sporthal en een school. Beide gebouwen zijn in ons plan georiënteerd op het water, op de atletiekbaan en de parkachtige Zuidbuurt. Het hoogste accent van de bouwmassa ligt bij de school (in lijn met de hoofdstructuur van het gebied), aflopend richting het park bij de sporthal. Het onderste deel van de gevel aan de kant van de woonwijk ligt een stuk terug ten opzichte van de verdieping. De karakteristieke overstekende bouwmassa boven het water, zorgt ervoor dat het gebouw al vanaf een afstand goed herkenbaar is. Ook vormt de overstek aan de zuidkant een natuurlijke zonwering: de basis voor een duurzaam gebouw.

Een nieuwe as op het grensvlak van school en sporthal maakt de gebouwen vanuit de omliggende ontsluitingsroutes van alle kanten bereikbaar. Daarnaast vormt de as de schakel tussen de buitenruimte van de school en de sporthal met een gezamenlijk ontmoetingsgebied aan het water en een brug naar de atletiekbaan.

Circulariteit

De combinatie van baksteen, houten accenten, glas en beplanting resulteert in een vriendelijk en tijdloos gebouw. De materialen passen uitstekend bij een circulaire denkwijze. Onze ontwerpers, bouwfycici, constructeurs en kostendeskundigen werken vanaf de beginfase samen in een team. Al bij het eerste schetsontwerp maken we dan ook slim gebruik van de ligging, vorm, oriëntatie en materiaalkeuze voor het gebouw. Verder passen we betrouwbare innovatieve installatietechnieken toe. Voor de sporthal willen we een remontabele draagconstructie gebruiken. Zo ontstaat eigenlijk als vanzelf een duurzaam gebouw van herbruikbaar materiaal: flexibel, levensloopbestendig en vandaalbestendig. Uiteraard gaan we hierbij altijd voor de optimale balans tussen architectonische kwaliteit en energiezuinigheid.

Nieuwe MFA in Haaren