Loading...

Rijkskantoor Belastingdienst

Bewaren

Het grootste deel van de begane grond, de eerste en tweede verdieping zijn voorzien van een volledig nieuw interieurontwerp en een aangepaste indeling. Het vernieuwde gebouw heeft nu een goede akoestiek, een prettig binnenklimaat en een duidelijke identiteit in een veilige omgeving. Het volledige ontwerp bestaat uit een dynamisch Rijksontmoetingsplein met een ruime openbare ontvangsthal. Door het grootschalige gebruik van biobased materialen isde verbouwing van dit Rijkskantoor een uniek project met een duurzaam karakter.

Een uniek, biobased project
Terwijl onze interieurarchitecten bezig waren met het ontwerp van de verbouwing werden de plannen gewijzigd. Halverwege de DO-fase besloot Rijksvastgoedbedrijf om dit project te gebruiken als pilot voor de toepassing van biobased materialen. Een prachtige kans! Er werd hierbij voor dit project gekozen, omdat onze ontwerpen zich al kenmerkten door een natuurlijke, duurzame uitstraling. Rijksvastgoedbedrijf wilde met deze pilot het gebruik van biobased materialen op de zakelijke markt stimuleren. Door een verandering naar het gebruik van materiaal dat niet alleen een kleinere CO2-voetafdruk achterlaat, maar zelfs CO2 vastlegt, kan de CO2-afdruk in de bouw worden verkleind en de CO2-reductiedoelstellingen worden behaald.

Het idee van biobased bouwen is dat de gebruikte materialen ‘hernieuwbaar’ zijn. Dat wil zeggen dat binnen de levensduur van het materiaal de gebruikte grondstof weer terug groeit. We zijn op zoek gegaan naar biobased producten met een zo hoog mogelijk percentage aan biomassa. Producten die 100% biobased zijn vormen namelijk momenteel nog een uitzondering. Het merendeel van de producten bestaat uit 50% tot 70% biomassa. Zo zijn de wanden van de bezoekersloketten van de Belastingdienst vervaardigd van pulp dat is gemaakt van verschillende biobased materialen, zoals duurzaam geoogste Zweedse sparren en pijnbomen, aardappelzetmeel en schillen van citrusvruchten.

Populierenhout
Een mooi voorbeeld van deze biobased materialen is de snelgroeiende populier. Op de terreinen die Rijkswaterstaat beheert, staan veel van deze bomen. Het oogsten van deze bomen en het gebruiken van dit hout past perfect binnen het biobased concept. Omdat dit hout met het oog op brandveiligheid niet zonder meer toepasbaar is in het rijkskantoor, was nader onderzoek noodzakelijk. Er is onderzocht op welke wijze het hout brandvertragend behandeld kan worden om te voldoen aan de wet- en regelgeving binnen het project. Nadat het populierenhout brandvertragend behandeld is, heeft het de benodigde brandtesten ondergaan waarmee is aangetoond dat het voldoet aan de gestelde eisen. Met deze officiële certificering van dit populierenhout mag het in de toekomst worden toegepast in andere interieurontwerpen.

Entree en ontvangsthal
De voorheen donkere en onoverzichtelijke ontvangsthal hebben wij veranderd in een transparant en gastvrij gebied. Een belangrijke ontwerpkeuze hierbij was om de bestaande luifel te verwijderen. Hierdoor blijft er een strakke, vlakke pui over met een open karakter en valt er meer daglicht in het gebouw. We hebben daarnaast de ruimte in de publiekshal optimaal benut door de hoofdentree te verkleinen. De ronde van de grote entree hebben we aan de binnenzijde volledig verwijderd. In deze ronde bevond zich de balie, die het zicht naar binnen blokkeerde en baliemedewerkers slecht overzicht gaf. Dankzij onze ingreep is de hal vergroot en zijn er nieuwe zichtlijnen ontstaan richting de verschillende functies in de ruimte.

Na binnenkomst is de routing en logistiek nu direct duidelijk, met zicht op de nieuwe balie en de spreekkamers voor de Belastingdienst. Door de balie centraal in de ruimte te plaatsen, krijgen de baliemedewerkers goed overzicht. Zij zien direct wie er door de voor- en achterentree binnenkomen en hoe bezoekers zich gedragen. Ook is er een directe zichtlijn naar de spreekkamers, met daar achter de backoffice en werkplekken van de Belastingdienst. De spreekkamers zijn dus op een helder zichtbare positie gesitueerd, maar bieden ook beschutting voor besloten overleggen.

Rijksontmoetingsplein
We wilden het vergadergebied niet alleen upgraden, maar ook laten aansluiten op het restauratief gebied. Hiervoor plaatsten we twee nieuwe vloervelden tussen de loopbruggen op de tweede verdieping. Het vergadercafé voegden we als tweede verdieping toe. Met het lunchcafé en het werkcafé vormt deze samen het totale restauratief gebied: het Rijksontmoetingsplein. Dit gebied is ingericht op ontmoeting, samenwerking en overleg en speelt daarmee in op de belangrijke rol van ontmoeting binnen Het Nieuwe Werken. Voor afstemming en samenwerking ga je naar kantoor en het Rijksontmoetingsplein is hiervoor de plek bij uitstek.

Het uitgangspunt was om in het Rijksontmoetingsplein verschillende soorten plekken te voorzien voor enerzijds samenwerken en overleg en anderzijds aanlanden in alle rust. De nieuwe trap, die een prominent en architectonische element vormt, verbindt het restauratief gebied op de drie verdiepingen met elkaar. Bij het stijg- en daalpunt van de trap ontstaat reuring, de rust is meer gesitueerd naar de voorgevel. De gestoffeerde lage banken en fauteuils faciliteren daar de rust en een langer verblijf. De trap en de hangende planten vormen het nieuwe groene hart van het restauratief gebied. Ze zorgen voor verbinding tussen alle verdieping en heldere zichtlijnen in de totale ruimte.

Akoestiek
De hoge achterwand met houten latten van de begane grond met de plafonds van het werkcafé en de spreekkamers bieden voldoende oppervlakte voor akoestische absorptie. Doordat we het vloerdeel op de tweede verdieping hebben vergroot, creëren we meer oppervlakte om akoestisch materiaal aan te brengen (onder andere in het plafond). Hier komen ook de houten latten weer terug met akoestische absorptie. De hangende planten vanaf de tweede verdieping, over de balustrade naar de eerste verdieping en de begane grond, vormen een extra buffer voor het breken van het geluid. De vaste beplanting in het interieur zorgt naast het verbeteren van de akoestiek ook voor een verbeterde klimaatregeling en sfeerbeleving.

Afwerking
Omdat hier sprake is van een Rijkskantoor waar ook in de toekomst verschillende Rijksdiensten gebruik van zullen maken, hebben wij gekozen voor een neutrale basissfeer. Daarbij kreeg het interieur van de ontvangsthal andere accenten en een andere kleurstelling dan het restauratief gebied. De kleuren, texturen en meubilair in het interieur ondersteunen de gekozen thema’s (de nieuwe wereld en rust en reuring). Op de begane grond passen we naturel tinten toe met donkere, blauwgroene tonen. We voegen de groene tonen toe in combinatie met de vaste groenvoorziening.

De wanden zijn opgebouwd uit populieren latten met akoestische voorzieningen. Dit geeft het nieuwe interieur een warme en uitnodigende uitstraling. De kleuren en texturen van de stoffering hebben een gradatie: van donkere tonen en tactielere texturen in de ontvangsthal tot lichtere en fijnere texturen op de tweede verdieping.

Vidar: werkomgeving 'met de blik naar buiten'