Loading...

Politiebureau Almelo

Bewaren

Het politiebureau van Almelo was toe aan vernieuwing. Met dit gerenoveerde politiebureau hebben wij ook tot doel de hele omgeving rondom het gemeentehuis een kwaliteitsimpuls te geven. De uitstraling van het politiebureau moet zich daarbij kunnen meten met die van de bibliotheek. De gevellijn van het politiebureau zoekt bewust aansluiting bij de gevellijn van de bibliotheek aan het Baken. Zo ontstaat een stedenbouwkundige wand tegenover het gemeentehuis met een serene en representatieve uitstraling.

In het gebied, gelegen tussen het politiebureau en de bibliotheek, is in de loop der jaren een woonmilieu ontstaan, dat naar onze mening nog niet geheel is afgerond. De woningen kijken uit op de achterkant van de schietbaan en een parkeerterrein, wat een negatieve invloed heeft op de algehele woonkwaliteit. Door in de toekomstige situatie de schietbaan te amoveren ontstaat er ruimte die kan zorgen voor het extra stukje kwaliteit in de vorm van een parkje. Zo ontstaat er een coupure in het stedenbouwkundige plan. 

Voor de aanpak van het bestaande politiebureau gaan we uit van het aanbrengen van een nieuwe schil. Deze schil is opgebouwd uit een geheel in baksteen uitgevoerde plint. De plint omgrenst het gehele domein van de politie. Tuinmuur en basement van het gebouw hebben een en dezelfde hoogte, het is als het ware het basement in de klassieke opbouw van een gebouw. In het middengedeelte is het gebouw uitgevoerd in stroken van strekmetaal in een donkere gemoffelde kleur, dat als een dun fluwelen lint rondom het gebouw loopt. Met deze nieuwe gevelindeling, waarbij ook de verouderde aluminium kozijnen worden vervangen, wordt eveneens de isolatiewaarde van het gebouw aanzienlijk verbeterd.

 

Aan de kant van de bestaande entree wordt het gebouw gekantrecht: we doen dit door er een volume in te plaatsen, dat op de begane grond twee verdieping beslaat en op de tweede verdieping extra ruimte maakt in het gebouw. Dit nieuwe volume geeft het gebouw een meer  ruimtelijke beleving en representativiteit aan de entreezijde. Om de toegankelijkheid van het gebouw te verbeteren plaatsen we voor het gebouw een prominente hellingbaan, die tevens zorgt voor een goede toegang tot het gebouw vanaf de kant van het stadhuisplein, daar deze hellingbaan over de volledige lengte van het gebouw gedacht is. Deze hellingbaan moet de overgang tussen straat en gebouw introduceren.

Boven de hellingbaan zweeft prominent een luifel die samen met de hellingbaan de intermediair moet zijn tussen binnen en buiten. De luifel van het gebouw is als het ware de lijst in een klassieke gebouw, het geeft het gebouw extra allure en garandeert de herkenbaarheid van het politiebureau in zijn omgeving.

Interieur

Het interieur van het politiebureau diende te worden afgestemd op Het Nieuwe Werken. Het concept dat hiervoor is ontwikkeld gaat uit van een neutrale basis met open werkplekken en concentratiewerkplekken, die liggen aan de gevels van het gebouw. In de middenzone van iedere verdieping zijn overleg en ontmoeting geconcentreerd.

Deze middenzones hebben per verdieping een eigen kleurstelling gekregen (blauw, geel en rood). In de middenzones liggen aan de lopers informele overlegplekken, aanlandwerkplekken en loungeplekken. In de vide, waar op elke verdieping een loungeruimte met een pantry wordt gecombineerd, komen de kleuren van de drie verdiepingen bij elkaar en smelten samen tot één geheel. Op deze wijze ontstaat dus ook in verticaal opzicht, in de vide tussen de verdiepingen, een ontmoetingszone.

Duurzaamheid

De GPR-berekening is gemaakt door Bouwplantoets, ons eigen expertisecentrum op het gebied van energie, duurzaamheid en bouwplantoetsing.  Belangrijk uitgangspunt voor de politie was een goed binnenklimaat. Het totale gebouw is voorzien van een gebalanceerd ventilatiesysteem met warmteterugwinning. Het gebouw wordt verwarmd en gekoeld middels een WKO-installatie. Daarnaast is er een intelligent en daglichtafhankelijk gestuurde verlichtingsregeling toegepast. Op milieugebied zijn er maatregelen getroffen door toepassing van vegetatiedaken (sedum) op de laagbouw. Alle bestaande en nieuwe daken zijn afgekoppeld van het gemeentelijk riool en hemelwater wordt geïnfiltreerd in de bodem.

Gefaseerde bouw

Aangezien de tijdelijke huisvesting vóór 1 januari 2011 verlaten moest worden, is in overleg gekozen voor een gefaseerde oplevering en ingebruikname. Dat was mogelijk aangezien de MER inclusief de C2000 voorziening in het te renoveren gebouw aanwezig is gebleven tijdens de uitvoering. In een cyclus 3x 2 weken  is het gebouw van boven naar beneden opgeleverd. Bij de eerste twee opleveringen betrof het alleen kantoorfuncties en geen publieksfuncties. Bij de laatste (eind)oplevering is de publieksfunctie overgeplaatst.

 

Fotografie: Norbert van Onna

Vidar: werkomgeving 'met de blik naar buiten'