Loading...

Kindcentrum De Ontdekking

Bewaren

De Twee Snoeken heeft het ontwerp gemaakt voor Kindcentrum De Ontdekking in Asten. In dit dorp hebben drie gefuseerde basisscholen een gloednieuwe huisvesting gekregen. In De Ontdekking zijn tevens een BSO en kinderopvang gevestigd. Het gebouw staat naast het Varendonck College, dat wij recentelijk renoveerden en uitbreidden

De wens was een kindcentrum dat zoveel mogelijk aansluit bij de behoeften en kwaliteiten van ieder kind. Een plek waar spelen, ontdekken en ontwikkelen centraal staan in een doorlopende leerlijn. Op de basisschool staan de 21st century skills centraal. Competenties die kinderen nodig hebben om succesvol deel te nemen aan de maatschappij van de toekomst. Om het talent van ieder kind centraal te kunnen stellen, wordt er projectgericht onderwijs gegeven in flexibele groepssamenstellingen. De kern daarbij is het anders groeperen van kinderen: samenwerken in teams, groepsdoorbrekend/groepsoverstijgend en gebruikmakend van verschillende ruimtes/zones voor instructie en zelfstandige verwerking.

Wij wonnen de aanbesteding door een visie te presenteren die perfect aansluit op de visie van De Ontdekking. De wens voor een doorlopende leerlijn vroeg om een naadloze overgang tussen de verschillende leerclusters. Bij binnenkomst zien we dan ook al meteen dat het geen ‘standaard’ school is. De verschillende leerjaren zijn in het gebouw aan elkaar verbonden, waardoor er kruisbestuiving plaatsvindt. Zo hebben we de ruimte voor zowel de onder- als bovenbouw uitgevoerd als één groot leerplein, zonder klassieke klaslokalen. We vinden overal open ruimtes aan elkaar die met schuifdeuren kunnen worden gesloten. Het speelgebied voor de peuters is dicht bij de onderbouw geplaatst en af te sluiten met akoestische wanden. Zo kunnen peuters alvast rondkijken bij de onderbouw.

Ruimtes in de school zijn flexibel inzetbaar. Het multifunctionele hart staat in verbinding met alle leerpleinen en wordt gebruikt door verschillende partners en gebruiksfuncties. Zo kan het door alle clusters gebruikt worden voor het lesprogramma, maar ook tijdens pauzes, presentaties en vieringen. Op de eerste verdieping ligt een grote stilteruimte. Deze wordt gebruikt door docenten, maar ook voor ouderavonden of klassen met leerlingen. Door het ontwerpen van een flexibele wand op het podium in de aula is het ook inzetbaar als muzieklokaal. Door de kinderopvang een eigen entree te geven, is er rekening mee gehouden dat het opnieuw kan worden verhuurd als de kinderopvang ooit vertrekt. Zo is het gebouw in de toekomst gemakkelijk (gedeeltelijk) te verhuren aan andere huurders. Tevens bevindt zich op de verdieping een extra ruimte die in functie kan wisselen.

Gebaseerd op het vrije karakter van de school heeft het exterieur een ‘vrije vorm’ met zachte hoeken, veel ronde vormen en een gevel van houten latten. Deze sluiten aan op de groene omgeving. Kinderen kunnen zelf naar buiten en gaan spelen aan de grote bosrand. Op het groen ingerichte speelterrein ontdekken zij de wereld en de natuur, maar kunnen zij bijvoorbeeld ook hutten gaan bouwen. Vanuit de hoge aula, met grote raampartijen, krijgt het gebouw veel daglicht en ontstaat er een prachtig uitzicht naar buiten.

Vidar: werkomgeving 'met de blik naar buiten'