Loading...

Gemeentehuis Boxtel

Bewaren

Bij de renovatie waren de thema’s ‘licht’ en ‘lucht’ belangrijke aandachtspunten voor de gemeente. De wens om tot een licht gemeentehuis te komen met voldoende lucht, had sterk te maken met de geslotenheid en het donkere karakter van de oudbouw. Zowel in de publiekshal als in de werkomgeving is er om die reden veel aandacht besteed aan transparantie en zichtbaarheid.

Een belangrijke wijziging op de begane grond is de herpositionering van de balies in de publiekshal. Hierdoor zijn zij beter vindbaar en is bovendien de gevel, die eerst was afgedekt, weer vrijgespeeld. De publiekshal wordt via de gevels beter van daglicht voorzien. De daglichttoetreding van het gebouw is verder verbeterd door het aanbrengen van twee vides, waardoor er ook verticaal meer licht op de eerste verdieping en op de begane grond valt. De vides verbinden de begane grond en eerste verdieping en zorgen daardoor tevens voor meer interactie tussen de ambtenaren.

Meer openheid en doorzicht zijn verder verkregen door zoveel mogelijk de oude hokjes uit de publieksruimte te verwijderen. Vervolgens is de open ruimte opnieuw ingericht. Met het zichtbaar maken van de kolommen is ook de oorspronkelijk structuur van het Bossche School-gebouw weer herkenbaar geworden en heeft het interieur ritme en ordening gekregen.

De gemeente Boxtel wilde het eigen gezicht van de gemeente in het interieur weerspiegeld zien. Aan die wens is tegemoetgekomen door gebruikers te interviewen. Uit die interviews zijn lokale thema’s naar voren gekomen op het gebied van natuur en cultuur. Die thema’s vormen het concept en zijn vervolgens verwerkt in het kleur- en materiaalgebruik en in grafische beelden, die zijn verwerkt in vloerkleden en zijn aangebracht op de wanden van vergaderruimten.

Het werkgebied dat zich achter de publiekshal uitstrekt is helemaal ingericht op Het Nieuwe Werken. Centraal in dit gebied ligt de communicatiezone, die is ingericht op ontmoeting, overleg en samenwerking. Hier bevinden zich de trappen, de lockers, gesloten vergaderruimten, een pantry en aanlandwerkplekken in onder andere de vorm van een hoogzit. Hier is veel verkeer en dynamiek op de werkvloer, wat tot uiting komt in het actieve, warme kleurenpalet met rood- en bruintinten.

Aan weerszijden van deze zone liggen meer rustige werkgebieden, met aan de uiteinden werkplekken waar stilte heerst en geconcentreerd kan worden gewerkt. Hier is een lichter kleurenpalet toegepast, waarin natuurtinten en de kleur blauw domineren. Een neutrale en rustige omgeving die de activiteit van dit gebied ondersteunt. Hetzelfde inrichtingsprincipe is op de eerste verdieping toegepast, waardoor de kantooromgeving van het gemeentehuis een duidelijk herkenbare opzet heeft gekregen.

Bij het bestuursgedeelte op de eerste verdieping stond het creëren van meer openheid en transparantie ook voorop. Het was een nadrukkelijke wens om in de werkomgeving het bestuur meer zichtbaar te maken voor de ambtenaren en vice versa. Door een open werkomgeving in het midden te leggen tussen werkplekken en vergaderruimten aan de gevel, is het beoogde doel bereikt. Men weet elkaar nu snel te vinden en stapt gemakkelijk bij elkaar binnen.

 

Fotografie: Yvonne Lukkenaar

Vidar: werkomgeving 'met de blik naar buiten'