Loading...

Amsterdam, Vrije Universiteit

Bewaren

De Medische Faculteit (MF) van de Vrije Universiteit te Amsterdam (VU) is onderdeel van de VU-Campus op de Zuid-as. Het bestaande gebouw van architect H.T. Zwiers uit 1967 was sterk verouderd en er was behoefte aan groot onderhoud. Met het uithuizen van een aantal gebruikers (pré-klinische onderzoeksgroepen) en het inhuizen van nieuwe gebruikers (o.a. Amstelacademie, Athena en Gezondheidswetenschappen, Hogeschool In Holland en AVAG) kreeg het gebouw hoofdzakelijk een onderwijs- en kantoorfunctie; en dit vergde een upgrade en nieuwe indeling van de begane grond met bijbehorende voorzieningen.

De belangrijkste ingreep was het ‘ontrommelen’ van de ruimte. De begane grond moest het verblijfs- en ontmoetingsgebied worden voor studenten, medewerkers en bezoekers, maar werd ervaren als gesloten en donker. Door wanden weg te halen ontstond een open en lichte omgeving met heldere zichtlijnen vanaf de hoofdentree tot aan het tweedelijns servicepunt achter in het gebouw, en vanaf de collegezalen tot buiten. Met het logisch ordenen van de stromen en het herinrichten van de ruimtes ontstond een optimale omgeving voor ontmoeting.

Voor de begane grond van Gebouw MF was het van belang om in het entreegebied nieuwe concepten voor ontvangst, horeca en informatievoorziening te faciliteren. Door het transparanter en aantrekkelijker maken van de hoofdentree en algehele plint van het gebouw zijn de activiteiten van buitenaf zichtbaar geworden. Het gehele entree- en restaurantgebied heeft in de nieuwe situatie een open en transparant karakter gekregen. Het zit- en uitgiftegebied van het restaurant is heringedeeld volgens het principe van reuring naar rust, waarbij studieplekken zijn toegevoegd. De coffeecorner heeft een meer zichtbare plek gekregen. De collegezalen als hart van het primaire proces van VU en VUmc zijn zichtbaar gemaakt en liggen centraal in de hal.

 

Fotografie: Yvonne Lukkenaar

Vidar: werkomgeving 'met de blik naar buiten'