Loading...

Kostenbeheersing

Kostenbeheersing bereik je niet door ingewikkelde methodieken, maar door gezond verstand te koppelen aan realiteitszin; door de marktwerking te monitoren en op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

Door kostenmanagement vanaf de eerste schets mee te nemen creƫren wij een optimaal, integraal ontwerpproces. De financiƫle consequenties van architectonische keuzes worden zo meteen zichtbaar en worden afgestemd met de opdrachtgever en uitvoerende partij. In lijn met ons projectmanagement kunnen we de verwachtingen in kaart brengen, hierop anticiperen en waar nodig bijstellen. Met onze expertise op het vlak van kostenbeheersing kunnen wij het proces toetsen vanaf de initiatieffase/eerste haalbaarheidsstudie tot de uitvoering en het gebruik. Hierdoor maken wij elke fase beheersbaar en inzichtelijk.

Door onze brede, jarenlange ervaring, de hoeveelheid gerealiseerde projecten en de diversiteit aan projecten, kunnen wij in iedere fase nauwkeurig bepalen wat de bouw- en investeringskosten zijn, maar kunnen we ook voor de langere termijn de exploitatielasten inschatten. Hierdoor kunnen wij een compleet beeld geven over de totale investering. Bovendien monitoren wij per project de marktwerkingen, zodat er steeds geanticipeerd kan worden op trendontwikkelingen in de bouw.

Huis van de gemeente Voorst

Huis van de gemeente Voorst

Experience center Hager

's-Hertogenbosch, Hager

Huis van de Gemeente Peel en Maas, Panningen

Huis van de Gemeente Peel en Maas, Panningen

Nieuwe MFA in Haaren