Loading...

Design & Build

De Twee Snoeken heeft uitgebreide ervaring op het gebied van Design & Build-projecten. Design & Build is een contractvorm tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarbij zowel het ontwerp als het bouwen door de opdrachtnemer wordt uitgevoerd. Samen met een aannemer vormt ons architectenbureau een tenderteam. Daarbij is ons motto: doe waar je goed in bent; het maken van een integraal ontwerp, samen met andere projectpartners. We kijken hierbij buiten onze grenzen en staan open voor argumenten om het anders dan gebruikelijk te doen.

Bij D&B-trajecten werken wij volgens het kwaliteitsmanagementsysteem op basis van NEN-ISO 9001 voor het ontwerpen, uitwerken en begeleiden van interieur-, architectonische en stedenbouwkundige projecten. Daarbij analyseren wij het project en gaan we de eisen van de opdrachtgever doorspecificeren. We bepalen de verificatiemethoden en houden op een gestructureerde manier bij hoe we toetsen, of aan de eisen wordt voldaan en de geplande processen die nodig waren voor het realiseren van het ontwerp. Bij specifieke, interne raakvlakken koppelen we twee partijen aan één eis binnen een fase. Bij de te verifiëren eisen analyseren wij of deze voldoende SMART zijn om risico’s uit te sluiten.

Wij vinden het onze taak om de belangen van de betrokkenen te borgen en het juiste pad te bewandelen indien belangen met elkaar conflicteren. Onze ervaring met D&B-processen waarbij meerdere stakeholders betrokken zijn, blijkt een succesfactor voor het welslagen en soepel laten verlopen van het ontwerptraject. Hiervoor is immers meer nodig dan een goed ontworpen gebouw en kundige bouwhanden. Belangrijke succesfactoren zijn de beheersing van het project binnen de overeengekomen projectkaders (GOTIK) en het creëren van draagvlak en commitment bij de beoogde gebruikers van het gebouw. Belangrijk in onze manier van werken is voor ons: één team, één ruimte, één locatie.

Rijkskantoor OV-terminal, Breda

Rijkskantoor OV-terminal, Breda

Vidar: werkomgeving 'met de blik naar buiten'