Loading...

Brandveiligheid

De Twee Snoeken onderscheidt zich op het vlak van brandveiligheid door vanaf de ontwerpfase over de schouders van de ontwerpers mee te kijken. Hierdoor kunnen we vanaf het begin rekeninghouden met cruciale uitgangspunten zoals het strategisch positioneren van een toegang, trappenhuizen en brandscheidingen. Zo voorkomen we dat in een later stadium duurdere oplossingen noodzakelijk zijn om hetzelfde niveau van brandveiligheid te bereiken. Wij beperken ons dan ook niet alleen tot deze expertise maar richten ons ook op zaken als integrale toegankelijkheid, beveiligde zones (zodat deze zoveel mogelijk samenvallen met brandscheidingen), akoestiek, daglicht enz.

Onze methodiek werkt van groot naar klein. Bij een eerste ontwerp is de positie van een brandslanghaspel niet cruciaal, maar van vluchtroutes wel. Daarnaast vormt het Bouwbesluit de leidraad en beschikken we over aanvullende software voor bijvoorbeeld brandoverslagberekeningen. Door alle ontwerpen in iedere fase tot aan de oplevering door de juiste personen te laten toetsten op brandveiligheid, wordt deze ook tijdens de bouw gewaarborgd. Dit geldt voor zowel grote als kleine projecten, interieur dan wel architectuur.

Omdat brandveiligheid intern getoetst wordt kan er zeer snel geschakeld worden: ontwerpers kunnen in iedere fase direct met hun vragen bij de collega’s terecht. Naast rapporten wordt de brandveiligheid op de bouwkundige tekeningen geïmplementeerde door de branddeskundige, zodat er geen zaken verloren gaan in het vertalen van rapporten naar tekeningen.

Huis van de Gemeente Peel en Maas, Panningen

Door de brandcompartimentering verticaal te plaatsen in plaats van horizontaal (bestaande situatie) hebben we de communicatieve trappen open kunnen houden. Als we hier niet voor hadden gekozen, hadden ze brandwerend afgeschermd (besloten) moeten worden. Bovendien hebben we in een vroeg stadium gekeken naar beveiligde zones, waardoor we die grotendeels konden laten samenvallen met de brandscheidingen.

Huis van de Gemeente Peel en Maas Panningen

Sporthal Dillenburcht, Drunen

Door onze ruime ervaring met stalen constructies en stalen daken zijn wij vanaf het begin uitgegaan van een dubbele constructie ter plaatse van de brandscheidingen. Hierdoor konden we dure, aanvullende brandwerende maatregelen voorkomen.

 

Sporthal Dillenburcht

Nieuwe MFA in Haaren