Loading...

Activiteit gerelateerd werken

Bij activiteit gerelateerd werken staat plaats- en tijdonafhankelijk werken centraal. Hierbij maakt het klassieke (cellen)kantoor plaats voor een open kantooromgeving met diverse soorten werkplekken, die op een bepaalde taak zijn afgestemd.

Kenmerkend voor dit kantoorconcept is ook de onderverdeling in zones. Daarbij gaat het om het ontwerp van een zone waar verkeer en ontmoeting zijn geconcentreerd, een zone waar rustig kan worden gewerkt en een zone waar in stilte kan worden gewerkt. Met deze zonering van drukte naar rust wordt duidelijkheid in de kantooromgeving geschapen en wordt akoestische overlast voorkomen.

In de zones worden diverse typen werkplekken gecreëerd en komt de filosofie van Het Nieuwe Werken optimaal tot zijn recht. Een belangrijke gedachte achter activiteitgerelateerd werken is immers dat de wisseling van werkplek onderling contact bevordert en zo samenwerking en creativiteit in organisaties stimuleert. Je zoekt een werkplek die de activiteit ondersteunt: samenwerken, ontmoeten of individueel geconcentreerd werken.

De juiste mix is afhankelijk van de wensen en werkwijze van de desbetreffende organisatie en kan ook per afdeling variëren. Om deze in het interieurontwerp te vertalen, voeren we intensief overleg met de opdrachtgever en de gebruikers. Ook in de volgende fases koppelen wij periodiek onze ideeën terug om het ontwerp te toetsen en draagvlak te creëren. Dit biedt de beste garantie voor de tevredenheid van opdrachtgever en gebruikers.

Huis van de Gemeente Peel en Maas, Panningen

Huis van de Gemeente Peel en Maas, Panningen

Vidar: werkomgeving 'met de blik naar buiten'