Loading...
  16 december 2020

Het nieuwe Lalobo stelt het talent van ieder kind centraal

Wij ontwerpen het nieuwe schoolgebouw van het Lalobo kindcentrum in Asten.

Drie scholen in Asten, de Lambertusschool, de Bonifatius en Het Lover zijn gefuseerd en gaan in nauwe samenwerking met de gemeente Asten een nieuwe school bouwen, naast het Varendonck College dat wij eerder al renoveerden. Wij hebben de aanbesteding van deze nieuwbouwopgave gewonnen door een visie te presenteren die naadloos aansluit op de onderwijsvisie van het nieuwe Lalobo.

Lalobo is een school die zoveel mogelijk aansluit bij de behoeften en kwaliteiten van ieder kind, met doorlopende leerlijnen als uitgangspunt. Om het talent van ieder kind centraal te kunnen stellen wordt er projectgericht onderwijs gegeven in flexibele groepssamenstellingen. Dit vraagt om een bijzonder schoolgebouw met een naadloze overgang tussen de verschillende leerclusters.

Wij ontwerpen een inspirerend schoolgebouw met een representatief, open en ruimtelijk karakter. Een gebouw met een multifunctioneel hart dat in verbinding staat met alle leerpleinen en dat door alle clusters gebruikt kan worden voor het lesprogramma en tijdens pauzes, presentaties en vieringen.


Vidar: werkomgeving 'met de blik naar buiten'