Loading...
  17 september 2020

Rijkskantoor De Office, thuiswedstrijd voor De Twee Snoeken

Een mooi interview door Rijkswaterstaat met onze eigen mensen van De Twee Snoeken over het project De Office!

De Office past helemaal in het straatje van architectenbureau De Twee Snoeken uit Den Bosch. Een prestigieus project in de eigen stad. Daarom waren ze zeer verheugd mee te kunnen doen met de Europese aanbesteding, en deze ook te winnen.

“Deze opdracht is ons op het lijf geschreven”, vertelt projectleider Joep Jannink. “Wij doen veel overheidspanden, zowel voor lagere overheden als gemeenten maar ook voor het Rijk. Vaak zijn dit de grotere Europese aanbestedingsprojecten waarbij we onder meer rekening moeten houden met een Programma van Eisen (PvE), de werkplekkenmix conform de FWR, en duurzaamheid en circulariteit.”

Het grote no-nonsens architectenbureau in het historische centrum van Den Bosch heeft alle disciplines in eigen huis, van (interieur)architecten tot technisch tekenaars en grafisch ontwerpers. En ze kennen het klappen van de zweep. Het bureau is gespecialiseerd in kantoorpanden en heeft al heel wat grote projecten op zijn naam staan, bijvoorbeeld voor de gemeente Amsterdam, de Raad voor de Kinderbescherming en de Nationale Politie. Interieurarchitect Wendy van der Raad: “Door al deze projecten hebben we veel ervaring opgedaan die het ontwerpen alleen maar makkelijker maakt. We kennen de werkplekkenmix goed. Maar het blijft toch altijd een zoektocht om die optimaal te kunnen vormgeven en passend te maken voor de gebruikers; iedere overheidsomgeving is anders. Je kunt de Kinderbescherming natuurlijk niet vergelijken met Rijkswaterstaat. Toch willen we iedere keer iets unieks maken dat voor die gebruiker en die locatie geschikt is.”

 

Win-win

Hun ruime overheidservaring is niet de enige reden waarom project De Office de architecten zo aanspreekt. Het zes verdiepingen tellende pand aan de Magistratenlaan was allang bekend bij het bureau. Telkens wanneer Van der Raad het leegstaande gebouw zag, zag ze tegelijk de talloze mogelijkheden die het bood. “Ik mag wel zeggen dat we veel zin hadden om hier aan de slag de gaan. Dus toen de kans zich voordeed om in te schrijven op de aanbesteding door het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), de eigenaar van het pand die er een rijkskantoor van wilde maken, hebben we er meteen werk van gemaakt.” Begin maart, vlak voor de lockdown werd besloten mee te doen en is in teamverband, op afstand, aan de tender gewerkt. Die vervolgens aan De Twee Snoeken werd gegund. Ook Jannink is content zo’n mooi groot project in de eigen stad te mogen realiseren, op een makkelijk bereikbare zichtlocatie, pal langs het spoor. “Een project dat ons op het lijf geschreven is, in de stad waar ons kantoor al ruim zestig jaar gevestigd is, een thuiswedstrijd. Je kunt het gerust een win-winsituatie noemen.”

 

Hoofdrol voor Den Bosch in creatief concept

De stad Den Bosch staat dan ook centraal in het ontwerp dat het interieurarchitectenduo voor De Office heeft gemaakt. Op een creatieve manier worden elementen uit de stad verwerkt in de opbouw, zonering, sfeer en uitstraling van de verschillende verdiepingen. Hoe gaan de architecten de identiteit van Den Bosch in dit basisconcept verwerken? Volgens Lex Engelbert, de andere helft van het architectenduo, zit er als het ware een gelaagdheid in de stad dankzij herkenbare punten die Den Bosch uniek maken. “Zo kun je de Binnendieze, die al sinds de Middeleeuwen door de binnenstad stroomt, als fundering van Den Bosch beschouwen. Doorvertaald in de sfeer van De Office kun je de community area als fundering van het hele gebouw zien. Een dynamisch gebied op de begane grond en de eerste verdieping met een vergadercentrum en restauratieve voorzieningen.”

Van der Raad vult aan: “Kijk je vervolgens naar het stadscentrum dan is de markt een herkenbaar punt. Daar is het gezellig en komt het bourgondische van de stad duidelijk naar voren. Dit vertalen we in sfeer en uitstraling van de ankerpunten, de verbindpunten waar mensen elkaar ontmoeten. Daaraan komen de spreekkamers en scrumruimten te liggen waar, net als in cafeetjes, de creatieve ideeën ontstaan. Die ankerpunten zijn afgesloten van de werkgebieden, de je weer kunt zien als de woningen in het stadshart. Met de sfeer van een rustige uitvalsbasis en werkplekken waar je niet gestoord wilt worden. Deze concepten passen we toe op de tweede tot en met de vijfde verdieping. Tot slot is er De Bossche Broek met De Gement, een natuurgebied dat tegen de historische binnenstad aan ligt. Deze verwijst naar de zesde topverdieping waar je een rustige omgeving met stiltewerkplekken aantreft, evenals een uitgebreid ankerpunt. Waar je ook inspiratie kunt opdoen in de multifunctionele teamzone, en je op het dakterras kunt genieten van een panoramisch uitzicht over de hele stad.”

Het voorheen vrij anonieme kantoorpand krijgt zo een eigen identiteit en is straks ook meer zichtbaar. Door het Den Boschconcept te combineren met duurzaamheid en biobased materialen kan straks een mooi visitekaartje worden opgeleverd. “Van biobased materiaalgebruik en circulair gebruik van materialen hebben we bij RWS al prachtige voorbeelden gezien zoals meubilair van oude dienstkleding en wanddecoratie van gebruikte verkeersborden. Bovendien heeft de sessie die we op 21 juli met de gebruikers hadden hiervoor nog extra input opgeleverd“, aldus Engelbert.

 

Gebruikersbetrokkenheid en samenwerking

Bij De Twee Snoeken staan de gebruikers centraal. De architecten maken het canvas (de basis) en de gebruiker geeft er kleur (identiteit) aan. Deze gebruikersbetrokkenheid maakt deel uit van de samenwerking en verbinding die voor het architectenbureau binnen elk proces het uitgangspunt vormen. Jannink. “Wij spelen graag een verbindende rol tussen opdrachtgever en gebruiker. De gebruikerssessies waar mensen kunnen nadenken over sfeerbeleving zijn daar een mooi voorbeeld van. In ieder project zijn er tegenstrijdige belangen waarover consensus bereikt moet worden en leerpunten. Daarom vinden wij de samenwerking met opdrachtgever, gebruikers en andere betrokken partijen essentieel. Het gaat om de synergie die je hiermee bereikt, met als gezamenlijk eindresultaat een functioneel en mooi gebouw. Een gebouw waarmee zowel de gebruiker als opdrachtgever tevreden is. Want dan zijn wij het ook!”

 

Hoe verder?

Deze zomer zal het voorlopig ontwerp (VO) gereed zijn. Maar tot die tijd moeten er nog veel stappen gezet worden. Zo worden er nog één of twee gebruikerssessies georganiseerd. Daarna wordt het definitief ontwerp (DO) afgerond. Dat geldt ook voor het technisch ontwerp (TO) op basis waarvan de aannemer zijn plannen en berekeningen kan maken.

Eind 2021 moet er verhuisd worden naar een prachtig nieuw rijkskantoor. Een kantoor waarop COVID-19 zeker invloed heeft gehad, vooral ten aanzien van de manier van werken in de toekomst. “Uiteraard hopen we dat dit virus tijdelijk is, maar het dwingt ons wel om op een andere manier met werkprocessen om te gaan. De verwachting is dat er in de toekomst sowieso meer thuisgewerkt gaat worden. Dit leidt tot kantoorpanden met minder nadruk op fysieke werkplekken en meer op plekken waar je kunt samenwerken en overleggen. Meer eenrichtingsverkeer, automatische deuropeners, bredere gangen, extra trappen, allemaal elementen waarmee rekening gehouden moet worden. Een aantal van deze aspecten zul je in De Office zeker terugzien.
De ambitie is hoog, het tijdsbestek kort. Maar toch kunnen we zeggen dat we blij zijn in zo’n korte tijd samen goede stappen te hebben gezet’, besluit de projectleider.

 


Vidar: werkomgeving 'met de blik naar buiten'