Loading...

Brede School Talita Koemi Nijmegen

Bewaren

Talita Koemi bevat groepsruimten voor speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO), buitenschoolse opvang, een gymzaal en een (daaraan koppelbare) multifunctionele zaal, diverse multifunctionele ruimten, logopedie- en therapieruimten, een snoezelruimte en kantoorruimten.

Het basisidee achter de Brede School Talita Koemi bestaat uit een centraal hart, met twee gelijkwaardige hoofdentrees op twee verschillende maaiveldniveaus. Vanuit dit hart zijn het onderwijsgedeelte en het sport- en spelgedeelte direct toegankelijk. Hiermee kenmerkt het ontwerp zich door een eenduidige functionele hoofdopzet die uitgaat van een driedeling.

Doordat het sport- en spelgedeelte geheel afzonderlijk van de school kan functioneren, kan dit gedeelte worden verhuurd aan externe partijen. Dit komt de exploitatie van de school ten goede en versterkt haar wijkfunctie. In het transparante middendeel van het gebouw bevindt zich de centrale hal, die ruimte biedt voor ontvangst en ontmoeting. Ook bevinden zich hier de kantoren, logopedie- en therapieruimtes en de personeelsruimte. Twee van de groepsruimten in de school worden dubbel gebruikt als BSO. Ze liggen aan een brede gang, waar een aangename sfeer heerst door het gebruik van indirecte verlichting en een ingetogen kleurenpallet.

Brede School Talita Koemi is ontworpen als een kleurrijk paviljoen met een stoere, elegante uitstraling. Het uitgesproken kleurenpallet van de school is door het personeel samengesteld en weerspiegelt daarmee nadrukkelijk de unieke identiteit van deze brede school voor speciaal onderwijs. De luifels verschaffen het paviljoenachtige gebouw allure. Aan de oostzijde is een overdekte speelplaats ontworpen, ondersteund door ‘echte’ boomstammen. Hiermee raakt het kleurrijke paviljoen nog verder verweven met zijn prachtige, groene omgeving.

Houtman+Sander Landschapsarchitectuur verzorgde het bijzondere landschapsontwerp. Hierin zijn de hoogteverschillen van het twee-maaiveldenconcept ten volle benut om een veelheid aan speelplaatsen te creëren, elk met een eigen karakter. Er is hierbij veelvuldig gebruik gemaakt van taluds met een kleurrijke begroeiing. Ook is het voorplein zo ontworpen, dat er op twee momenten van de dag een vijftiental busjes kunnen parkeren die de kinderen brengen en ophalen. De parkeervakaanduiding is integraal onderdeel van het bestratingspatroon van het plein, zodat er tussen de haal- en brengmomenten in sprake is van een volwaardig speelterrein.

 

Fotografie: Norbert van Onna

Vidar: werkomgeving 'met de blik naar buiten'